Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1755/VPCP-QHQT về việc thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1755/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 20/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1755/VPCP-QHQT
V/v thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc (công văn số 12/UBDT-KHTC, ngày 08 tháng 01 năm 2008) về việc tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, ý kiến của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (công văn số 127/KHCNVN-KHTC, ngày 30 tháng 1 năm 2008), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 1055/BCT-NL, ngày 31 tháng 01 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 867/BKH-KTĐN, ngày 04 tháng 2 năm 2008), và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 2097/BTC-TCĐN, ngày 25 tháng 2 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện dự án "Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam" được nêu tại công văn số 12/UBDT-KHTC, ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban Dân tộc.

2. Để thực hiện Dự án trên có hiệu quả thiết thực, yêu cầu Ủy ban Dân tộc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và thực hiện nghiêm các quy định được nêu tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP , ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1755/VPCP-QHQT về việc thực hiện dự án Điện mặt trời sử dụng vốn vay Phần Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122