Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13289/BTC-ĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về nguyên tắc thẩm tra chi phí đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13289/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Mai Thị Thùy Dương
Ngày ban hành: 29/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13289/BTC-ĐT
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Tài chính nhận được công văn số công văn số 10006/VPCP-ĐMDN ngày 15/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các kiến nghị của Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi không đủ nội dung thông tin nên Bộ Tài chính không có ý kiến trả lời cụ thể.

2. Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2018 đã quy định căn cứ và nguyên tắc thẩm tra chi phí đầu tư, trong đó: việc thẩm tra quyết toán căn cứ vào hình thức giá hợp đồng ghi trong từng hợp đồng xây dựng (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu). Trường hợp cần thiết, cơ quan thẩm tra quyết toán kiểm tra hồ sơ hoàn công để xác định khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu đúng quy định.

Việc thẩm tra chi phí thiết bị được quy định cụ thể đối với gói thầu theo từng loại hợp đồng. Do vậy, việc thẩm tra chi phí thiết bị đối với chi phí bảo hiểm thiết bị của nhà thầu thực hiện theo quy định tại các Thông tư nêu trên của Bộ Tài chính.

3. Các quy định về chi phí thiết bị, bao gồm cả chi phí bảo hiểm thiết bị đã được quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến Bộ Xây dựng để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi Phòng biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VPCP;
- VCCI;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐT.(9b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Mai Thị Thùy Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13289/BTC-ĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về nguyên tắc thẩm tra chi phí đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121