Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1189/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế đồ dùng cho nhà bếp, phòng ăn, quầy bar của Dự án đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1189/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1189/TCHQ-KTTT
V/v: thủ tục miễn thuế hàng đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty Grand Imperial Sài Gòn Hotel
(101 Hai Bà Trưng, Quận I, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 169/GISH ngày 10/03/2005 của Công ty GRAND IMPERIAL Sài Gòn HOTEL về việc xin miễn thuế đồ dùng cho nhà bếp, phòng ăn, quầy bar của Dự án đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4, phần B, mục II, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 13/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính, thì: Trang thiết bị bếp, phòng ăn, nhà hàng, quầy bar (các loại bếp và dụng cụ làm bếp) nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế. Việc xét duyệt Danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định cho từng doanh nghiệp là thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được ủy quyền; Cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế được duyệt làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty GRAND IMPERIAL Sài Gòn Hotel được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1189/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế đồ dùng cho nhà bếp, phòng ăn, quầy bar của Dự án đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255