Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 716/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 716/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 716/VPCP-QHĐP
V/v giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 


TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA B NỘI VỤ
(Kèm theo Công văn số 716/VPCP-QHĐP ngày 24 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị xem xét chuyển đổi sang thành chính quyền đô thị tại Sa Pa để quản lý có hiệu quả và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập và phức tạp phát sinh về du lịch, hạ tầng đô thị, dịch vụ công cộng, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình xây dựng, các cơ sở lưu trú, dịch vụ, giải trí (hiện đang phát triển quá nhanh), quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, an ninh trật tự xã hội... Đồng thời, huyện Sa Pa là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, được xác định là địa bàn trọng điểm trên tuyến hành lang biên giới, do đó việc đảm bảo an ninh trật tự, cũng đặt ra hết sức cấp thiết, trong khi năng lực của bộ máy chính quyền nói chung và lực lượng an ninh huyện Sa Pa nói riêng, hiện tại khó có thể đáp ứng được

Lào Cai

2.

Kiến nghị với UBTVQH về vướng mắc khi thực hiện cơ chế thí điểm sát nhập VP HĐND và Đoàn Đại biểu QH, VP UBND ở địa phương

Quảng Ninh

3.

Thực hiện khoản 2, Điều 8 về trách nhiệm của Chính phủ trong triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, kiến nghị Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh một số Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của thành phố, phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và tổ chức trên địa bàn

TPHCM

4.

Sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để các địa phương sớm triển khai thực hiện; Sớm ban hành Nghị định hướng dẫn về sắp xếp các tổ chức, bộ máy, nht là các sở ngành đtỉnh có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định; sớm ban hành chính sách giải quyết tình trạng lao động dôi dư, đảm bảo công khai và minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp huyện, xã khi tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021

TPHCM, Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng

5.

Về việc thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đ nghị Bộ hướng dẫn về chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo quản lý không đủ tuổi bổ nhiệm sau sáp nhập mà không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP, Nghị đnh 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Bắc Kn

6.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Pháp luật và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện sáp nhập trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Thú y, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, đề nghị nghiên cứu sửa đổi bổ sung Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các địa phương

Phú Thọ

7.

Kiến nghị Trung ương xem xét từ nay đến năm 2021 giữ nguyên 09 đơn vị hành chính cấp huyện, 91 đơn vị hành chính cấp xã để ổn định sản xuất, thu hút đầu tư, tránh gây xáo trộn trong nhân dân

Bình Dương

8.

Về việc thành lập huyện đảo Thổ Châu, tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính Phủ sớm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang

9.

Xem xét, bố trí bổ sung số biên chế giáo dục còn thiếu của tỉnh là 1.631 biên chế, vì số biên chế cần có theo định mức quy định là 16.776 biên chế, trong khi năm 2018, tỉnh Cà Mau được giao 15.145 biên chế

Cà Mau

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 716/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Nội vụ xử lý kiến nghị các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.703

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241