Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6017/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6017/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6017/VPCP-KGVX
V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Cao Bằng.

 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2008 (thời gian và địa điểm, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giao:

1. Bộ Y tế chuẩn bị báo cáo đánh giá tổng hợp tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh, thành phố nêu trên (nêu số liệu thống kê, phân tích rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan... của việc gia tăng HIV/AIDS tại từng tỉnh, thành phố), những khó khăn, thách thức, đề xuất và kiến nghị; đánh giá về tình hình sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy và giải pháp phục hồi tại các tỉnh, thành phố nêu trên, đánh giá kết quả và hiệu quả, từ đó rút ra những kết luận và đề xuất cụ thể.

2. Bộ Công an chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy tại các tỉnh, thành phố phức tạp về ma túy nêu trên; nêu rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan về diễn biến phức tạp và gia tăng của tệ nạn ma túy; có số liệu cụ thể, đề xuất các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới, nhất là các kiến nghị với địa phương và các Bộ, ngành Trung ương.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo về công tác cai nghiện ma túy tại các tỉnh, thành phố nêu trên; đánh giá cụ thể về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các mô hình, kết quả và hiệu quả công tác cai nghiện; phân tích các nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể cho công tác cai nghiện tại các địa phương này.

Phối hợp với Bộ Y tế để đánh giá kết quả, hiệu quả việc sử dụng các loại thuốc và giải pháp hỗ trợ cai nghiện tại các tỉnh, thành phố trên, đề xuất các kiến nghị cụ thể.

4. Các tỉnh, thành phố nêu trên (có danh sách kèm theo) chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống HIV/AIDS và ma túy tại địa phương mình; đánh giá rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác này của cấp ủy, chính quyền địa phương; việc tổ chức triển khai các giải pháp, các mô hình; việc huy động và sử dụng các nguồn lực; làm rõ các nguyên nhân gia tăng hoặc giảm các tệ nạn này; nêu kết quả với các số liệu cụ thể; đề xuất kế hoạch và các biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an để tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

5. Báo cáo của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 22 tháng 9 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có danh sách kèm theo);
- Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Văn phòng Thường trực p/c ma túy, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, PL, TV, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

(Kèm theo công văn số: 6017/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 9 năm 2008)

1. Thành phố Hà Nội;

2. Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Thành phố Hải Phòng;

4. Tỉnh Sơn La;

5. Tỉnh Thái Nguyên;

6. Tỉnh Điện Biên;

7. Tỉnh Lai Châu;

8. Tỉnh Nghệ An;

9. Tỉnh Quảng Ninh;

10. Tỉnh Yên Bái;

11. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

12. Tỉnh Bắc Kạn;

13. Tỉnh Cao Bằng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6017/VPCP-KGVX về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị các tỉnh trọng điểm về HIV/AIDS và ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177