Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5880/BTP-BTNN năm 2012 phối hợp xây dựng Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII về công tác bồi thường nhà nước năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5880/BTP-BTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 13/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5880/BTP-BTNN
V/v phối hợp xây dựng Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII về công tác bồi thường nhà nước năm 2013

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện công văn số 6463/VPCP-V.III, ngày 5/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ phục vụ Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc ngày 21/10/2013), Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2013 (Báo cáo).

Để thực hiện xây dựng Báo cáo, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi do mình quản lý năm 2013, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường nhà nước; việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; đề xuất, kiến nghị (xin xem đề cương mẫu báo cáo gửi kèm tại Phụ lục I).

Về đối tượng, phạm vi báo cáo và biểu mẫu báo cáo, Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013.

2. Đối với Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp; Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP- BQP ngày 01/02/2013.

3. Đối với Bộ Tài chính, đề nghị thống kê bổ sung số liệu về tình hình cấp phát kinh phí chi trả tiền bồi thường (theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013).

4. Đối với số liệu thống kê tình hình kiện toàn tổ chức, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường, đề nghị Quý cơ quan thống kê theo mẫu Phụ lục gửi kèm công văn này (đối với Bộ, ngành Trung ương- xin xem Phụ lục II; đối với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương- xin xem Phụ lục III).

5. Thời điểm chốt số liệu: từ ngày 01/10/2012 đến ngày 30/9/2013 (chốt số liệu đến ngày 31/8/2013, ước số liệu đến ngày 30/9/2013 đối với những vụ việc đã được thụ lý và có kế hoạch giải quyết).

Nội dung Báo cáo này thay cho Báo cáo định kỳ năm 2013 về công tác bồi thường nhà nước quy định tại Thông tư 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 và Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP- BQP ngày 01/02/2013 về việc định báo cáo công tác bồi thường nhà nước.

Thông tin, báo cáo và số liệu thống kê xin gửi về Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (Cục Bồi thường nhà nước), kèm theo file dữ liệu điện tử tới địa chỉ email: btnn@moj.gov.vn trước ngày 10/9/2013 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

(Nội dung Công văn kèm theo mẫu biểu thống kê được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp mục Văn bản điều hành để tiện theo dõi và tham khảo).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Tổng Cục thi hành án dân sự (để thực hiện);
- Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5880/BTP-BTNN năm 2012 phối hợp xây dựng Báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII về công tác bồi thường nhà nước năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.582
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177