Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5647/VPCP-QHQT về tham dự Khóa họp lần thứ 53 Đại hội đồng IAEA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5647/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5647/VPCP-QHQT
V/v tham dự Khóa họp lần thứ 53 Đại hội đồng IAEA

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1876/BKHCN-HTQT ngày 03 tháng 8 năm 2009), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 53 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tại Viên (Cộng hòa Áo), từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2009. Tham gia đoàn có đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao (Đại sứ và một số cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo). Kinh phí dự họp cho các cán bộ trong nước do Ngân sách Nhà nước đài thọ.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, cân nhắc lựa chọn các thành viên thực sự cần thiết tham gia Đoàn, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả và tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước.

3. Giao Bộ Ngoại giao cấp Ủy nhiệm thư cho Trưởng đoàn tham dự Khóa họp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5647/VPCP-QHQT ngày 18/08/2009 về tham dự Khóa họp lần thứ 53 Đại hội đồng IAEA do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server250