Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5382/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5382/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5382/VPCP-KTN
V/v điều chuyển cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý.

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (công văn số 3131/UBND-KT ngày 24 tháng 6 năm 2013) về việc điều chuyển cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý, đầu tư và khai thác, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Quốc phòng và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Tổng Công ty) có ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chuyển cảng Năm Căn (Doanh nghiệp cảng) tại văn bản số 3131/UBND-KT ngày 24 tháng 6 năm 2013 (sao gửi kèm theo).

2. Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ thêm việc điều chuyển Doanh nghiệp cảng từ Tổng Công ty về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có thuận lợi gì đối với việc cổ phần hóa Tổng Công ty, Doanh nghiệp cảng và việc quản lý, khai thác Cảng này, cả trước mắt và lâu dài; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH một thành viên Cảng Năm Căn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5382/VPCP-KTN năm 2013 điều chuyển cảng Năm Căn từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123