Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4592/BVHTTDL-VP năm 2017 về kiểm tra công tác cải cách hành chính do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4592/BVHTTDL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 26/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4592/BVHTTDL-VP
V/v Kiểm tra công tác CCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đin Biên

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017; Quyết định số 1945/QĐ-BVTTDL ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch công tác của địa phương năm 2017 tính đến thời điểm kiểm tra và việc đi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch ( đề cương kèm theo).

2. Thời gian: ngày 09, 10 tháng 11 năm 2017.

3. Địa điểm: tỉnh Điện Biên.

4. Thành phần Đoàn Kiểm tra:

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Trưởng đoàn;

- Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Đào tạo, Thanh tra Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin.

5. Chương trình làm việc:

(Ngày 09/11/2017) 14h00’ - 17h00’: Kiểm tra công tác CCHC của một số đơn vị ti tỉnh Điện Biên.

(Ngày 10/11/2017) 08h30’ - 11h30’: Họp báo cáo về công tác CCHC của tỉnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên bố trí, sắp xếp thời gian làm việc.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Lê Khánh H
i (để báo cáo);
- Các thành viên Đoàn công tác;
- Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên
- Lưu: VT, VP, HCLT, QA (05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thái Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4592/BVHTTDL-VP năm 2017 về kiểm tra công tác cải cách hành chính do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


150
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102