Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 405/UBND-VP4 năm 2013 tăng cường phối hợp công tác triển khai Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 405/UBND-VP4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 405/UBND-VP4
V/v tăng cường phối hợp công tác triển khai Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ.

Ninh Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

 

Thực hiện Văn bản số 8042/BGTVT-ATGT ngày 08/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề nghị tăng cường phối hợp công tác triển khai Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ, UBND tỉnh có ý kiến, như sau:

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe thường xuyên, liên tục; có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực kiểm tra tải trọng xe, cương quyết không để cho lái xe dừng đỗ nhiều xe kéo dài nhiều giờ, lái xe tập trung gây áp lực với cán bộ, nhân viên; xử lý nghiêm những lái xe, người cản trở, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi kiểm tra tải trọng xe./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải (để báo cáo);
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT-2768, VP4, TTTH;
MH162.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 405/UBND-VP4 năm 2013 tăng cường phối hợp công tác triển khai Trạm kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến Quốc lộ do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208