Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3381/BNN-TCCB hướng dẫn làm thẻ công chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3381/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thành Lệ
Ngày ban hành: 01/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BNN-TCCB
V/v Hướng dẫn làm thẻ công chức

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ (Vụ Công chức, viên chức)

Ngày 22/12/2008, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong quá trình thực hiện có một số điểm vướng mắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý Bộ hướng dẫn, giải đáp, cụ thể như sau:

1. Về nội dung ghi trên thẻ:

Tại Điều 4 quy định về mẫu thẻ, khoản 1 hướng dẫn nội dung ở hàng thứ nhất ghi “Tên cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức”; khoản 2 hướng dẫn nội ở hàng thứ hai trên thẻ ghi “Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức”.

Như vậy, nếu đơn vị được làm thẻ là một Trung tâm X trực thuộc Cục Y, Cục Y là tổ chức trực thuộc Tổng cục thuộc Bộ thì nội dung ghi trên thẻ ở hàng thứ nhất là Cục Y và hàng thứ hai là Trung tâm X, do đó trên Tổng cục và Bộ chưa được phản ánh trên thẻ.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã được cấp và sử dụng thẻ trước thời gian ban hành Quyết định 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008, có yêu cầu cấp đổi thẻ mới theo mẫu quy định tại Quyết định 06/2008/QĐ-BNV cho cán bộ, công chức, viên chức hay không?

Trân trọng đề nghị Quý Bộ có hướng dẫn để việc quản lý thẻ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ trưởng Vụ TCCB (b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Lệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3381/BNN-TCCB hướng dẫn làm thẻ công chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41