Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1863/VPCP-V.I về việc xử lý kết luận thanh tra Dự án đầu tư nhà máy Thép Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1863/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1863/VPCP-V.I
V/v xử lý kết luận thanh tra Dự án đầu tư nhà máy Thép Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Công ty Thép Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 387CV/TTCP-VI, ngày 14 tháng 3 năm 2008 về xử lý sai phạm trong kết luận thanh tra Dự án đầu tư nhà máy Thép Phú Mỹ; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với báo cáo nêu trên của Thanh tra Chính phủ. Bộ Tài chính xem xét xử lý khoản thuế VAT phần giá trị phát sinh do các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện thuộc hợp đồng gói thầu số 1 (EPC) số tiền là 9.525 triệu đồng. Tổng công ty Thép Việt Nam thực hiện việc giảm trừ khi thanh quyết toán dự án đối với tổng số tiền là 8.422,763 triệu đồng; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị và cá nhân có sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra sau khi đã được các bộ, ngành liên quan thống nhất tại báo cáo nói trên của Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3). LD 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1863/VPCP-V.I về việc xử lý kết luận thanh tra Dự án đầu tư nhà máy Thép Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180