Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1348/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1348/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1348/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 513/SXD-QLXD ngày 16/6/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ xin ý kiến về thẩm quyền thẩm định án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP mà không sửa đổi hoặc thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 và Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006.

Do đó, thẩm quyền thẩm định các dự án phát triển nhà ở vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP, dự án khu đô thị mới thực hiện theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, các dự án của các chủ đầu tư thứ cấp trong dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới vẫn phải thực hiện theo trình tự như một dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

2. Việc thực hiện chuyển tiếp về thiết kế cơ sở được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1348/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thẩm quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227