Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 108/TTĐTBD-ĐTBD về chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ban hành

Số hiệu: 108/TTĐTBD-ĐTBD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Người ký: Vũ Thanh Xuân
Ngày ban hành: 15/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 108/TTĐTBD-ĐTBD
V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 -2010,

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-BNV ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ công văn số 133/TB-HVHC ngày 10/3/2010 của Giám đốc Học viện Hành chính về việc phối hợp với Bộ Nội vụ mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính cho các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và một số Bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương.

- Lãnh đạo cấp Sở và tương đương.

- Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính;

- Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 09 năm trở lên;

- Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ bậc 1 ngạch chuyên viên chính (4,4) trở lên;

- Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ thiếu tá đến đại tá.

2. Thời gian:

2.1. Lớp học trong giờ hành chính (3 tháng).

Khai giảng: 09 giờ ngày 28/4/2010.

2.2. Lớp học ngoài giờ hành chính (3 tháng)

Khai giảng: 17 giờ ngày 22/6/2010.

3. Địa điểm: Cả 02 lớp trên khai giảng và học tại: Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Km 9 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội (cạnh Trường Đại học Thương mại).

4. Kinh phí:

Kinh phí học tập: 2.100.000đ/người/khóa học (bao gồm cả tiền tài liệu).

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sao gửi văn bản này xuống các đơn vị trực thuộc để cử người đi học, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình tham dự lớp bồi dưỡng và gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ theo địa chỉ: Km 9 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; hoặc 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội (trước ngày khai giảng 01 tuần).

Điện thoại liên hệ: (04.37634307; (04). 37634312; Fax: (04).37634308.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh (để báo cáo);
- Vụ TCCB;
- Các đơn vị thuộc Trung tâm;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC
NGƯT. Vũ Thanh Xuân

 


Đơn vị:

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN CÔNG TÁC

MÃ NGẠCH

ĐK HỌC TRONG GIỜ

ĐT LIÊN HỆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng đơn vị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 108/TTĐTBD-ĐTBD về chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.432
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155