Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 727/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 727/BXD-QLN
V/v báo cáo về danh mục các dư án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 20 tháng 4 năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Tiếp theo, ngày 24 tháng 4 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ cũng như các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức chỉ đạo triển khai một số nội dung công việc sau:

1. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (không phân biệt cơ quan chủ quản) trên địa bàn cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng trên địa bàn), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách địa phương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên theo hướng tập trung (cụm trường), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đầu tư nhà ở sinh viên trong khuôn viên các cơ sở đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, mức vốn đầu tư huy động từ các thành phần kinh tế...(chi tiết theo biểu mẫu 01 đính kèm công văn này).

2. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng), quỹ đất dự kiến sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách địa phương đảm nhận, danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương, mức vốn đầu tư huy động từ các thành phần kinh tế …(chi tiết theo biểu mẫu 02 đính kèm công văn này).

3. Rà soát, tổng hợp số liệu về nhu cầu người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị cần giải quyết chỗ ở, quỹ đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng (kể cả quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội nhưng chưa sử dụng trên địa bàn), danh mục, địa điểm và quy mô các dự án đăng ký đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp có đủ điều kiện triển khai thực hiện ngay trong năm 2009, 2010 và các năm tiếp theo; dự kiến mức vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế…(chi tiết theo biểu mẫu 03 đính kèm công văn này).

Báo cáo cần nêu rõ tổng số các đối tượng nêu trên hiện có trên địa bàn, số đối tượng đã được giải quyết, dự kiến số đối tượng cần giải quyết đến năm 2015 cho từng loại nhà ở. Các dự án nhà ở sinh viên đề nghị bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2010, phải là các dự án đã có đất sạch (đã được bồi thường giải phóng mặt bằng) và có thể hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công trong quý III năm 2009.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, trước ngày 25 tháng 5 năm 2009, để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp không nhận được báo cáo bằng văn bản thì xin được hiểu là địa phương không có nhu cầu đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng các tỉnh;
- L­ưu: VP; QLN&TTBĐS;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 727/BXD-QLN ngày 29/04/2009 về việc báo cáo về danh mục các dư án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43