Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 325/UB giải quyết việc chuyển nhượng quyền thuê nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 325/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phạm Văn Chi
Ngày ban hành: 13/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/UB
V/v giải quyết việc chuyển nhượng quyền thuê nhà ở

Nha Trang, ngày 13 tháng 03 năm 1997

 

Kính gửi: Sở Xây dựng

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Khánh Hòa tại công văn số 116/XD-ND ngày 25 tháng 01 năm 1997 xin chủ trương thực hiện điểm 4 công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ Xây dựng xử lý đối với nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho thực hiện như sau:

1. Đối với những trường hợp người được hợp đồng thuê nhà của Nhà nước nhưng đã tự lo được nhà (không phải do Nhà nước cấp đất, cấp nhà khác) và đã chuyển nhượng quyền thuê nhà cho người khác trước ngày 31/5/1995; người được nhượng đã đến ở, thực sự có khó khăn không có chỗ ở nơi khác và chưa được cấp đất, cấp nhà của Nhà nước:

a) Nếu nhà có diện tích sử dụng chung ≤ 50 m2, diện tích đất nhỏ không thể ngăn chia, thì cho phép người được nhượng quyền thuê nhà được hợp thức hợp đồng thuê. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm tra các điều kiện trên và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định hợp thức hợp đồng thuê nhà.

b) Nếu nhà có diện tích sử dụng chung > 50 m2 hoặc diện tích đất có thể điều chỉnh ngăn chia thu hồi bớt, thì Sở Xây dựng lập hồ sơ trình thông qua Hội đồng phân phối nhà đất xem xét đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho hợp thức hợp đồng, hoặc chuyển đổi nơi khác hoặc điều chỉnh thu hồi 1 phần.

Người được giải quyết cho hợp đồng thuê nhà theo 2 diện trên phải đóng góp vào quỹ phát triển nhà của tỉnh khoản tiền tương đương mức lệ phí trước bạ chuyển nhượng quyền sở hữu của loại nhà tương ứng được thuê. Giao cho Công ty Quản lý và kinh doanh nhà thu nộp ngân sách trước khi lập hợp đồng thuê nhà.

2. Đối với những trường hợp việc chuyển nhượng quyền thuê nhà phát sinh tranh chấp; người được nhượng quyền thuê nhà thực tế không đến ở; hoặc không đủ các điều kiện nêu ở điểm 1 trên thì Sở Xây dựng có trách nhiệm hủy hợp đồng thuê, thu hồi ngay diện tích đó và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐPP nhà đất;
- Lưu VP&PH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 325/UB giải quyết việc chuyển nhượng quyền thuê nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178