Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 28/CKTPTQĐ-PGĐ năm 2019 về lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ định giá đất do Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất ban hành

Số hiệu: 28/CKTPTQĐ-PGĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất Người ký: Nguyễn Đình Thọ
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
CỤC
KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
QUỸ ĐẤT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CKTPTQĐ-PGĐ
V/v lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ định giá đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trưng tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất có ý kiến đối với kiến nghị của bà Vũ Thị Thu Thủy, công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về việc lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ định giá đất (theo Công văn số 933/VPCP-ĐMDN ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ) như sau:

Tại Điểm a Khoản 3 phần Ghi chú thuộc Phần III Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất quy định:

“3. Trường hợp khu đất cần định giá có diện tích lớn, trong đó có nhiều thửa đất thì việc tính mức thực hiện như sau:

a) Đối với mục 2 và mục 3 của Bảng 14.

- Đối với trường hợp thửa đất có đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất thì chỉ tính mức đối với 01 thửa đất. Đối với khu đất có 02 thửa đất thì nhân với hệ số K=1,3; đối với khu đất có trên 02 tha đất thì được bổ sung hệ số 0,02 cho mỗi 01 thửa đất tăng thêm;

- Đối với trường hợp các thửa đất khác nhau về các đặc điểm nêu trên thì tính mức riêng cho các thửa đất;”

Theo đó, đối với trường hợp Bà hỏi khu đất có 20 thửa đất (trong đó có 13 thửa đất có đặc điểm tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, diện tích, kích thước, hình thể và tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất) thì việc tính mức đối với 13 thửa tương tự nhau bằng cách tính mức với hệ số K bằng 1,3 cộng với (13-2) thửa nhân với 0,02. Cụ thể tính mức cho 13 thửa với K= 1,3 + (13-2) x 0,02 = 1,52. Đối với 7 thửa còn lại tính mức riêng cho các thửa.

Trên đây là ý kiến của Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh biết, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Lê Thanh Khuyến (để
báo cáo);
- PTCT Đào Trung Chính (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vân Đồn;
- Bà Vũ Thị Thu Thủy;
- Lưu: VT, VPTH, TCQLĐĐ (CKTPTQĐ)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 28/CKTPTQĐ-PGĐ năm 2019 về lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ định giá đất do Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210