Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 273/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 273/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam  

Phúc Công văn số 101/TNMT-ĐĐ ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường  tỉnh Quảng Nam về đề nghị hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo Công văn của Quý Sở trên địa bàn của tỉnh đang thực hiện Dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000 và hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, hiện nay sản phẩm của Dự án chưa được phê duyệt chính thức nhưng số liệu diện tích tự nhiên của từng đơn vị hành chính (kết quả đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10000) đã có sự chênh lệch đáng kể so với số liệu các lần kiểm kê trước đây, tại thời điểm kiểm kê năm 2010 này đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh sử dụng bản đồ địa chính có tỷ lệ lớn nhất hiện có trên địa bàn để xác định diện tích tự nhiên theo quy định tại Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn hướng dẫn số 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26 tháng 10 năm 2009. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích tự nhiên thì phải chuyển đường địa giới theo hiện trạng đang quản lý và đường địa giới theo hồ sơ địa giới 364 để so sánh (kèm theo báo cáo chi tiết nêu trong thuyết minh số liệu). Trường hợp đơn vị hành chính đó không có bản đồ địa chính tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ 1/10000 thì có thể sử dụng sản phẩm kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính theo Dự án đã nêu trên để xác định diện tích tự nhiên nhưng phải rà soát, thống nhất đường ranh giới với các đơn vị hành chính có liên quan và chuyển đường ranh giới lên bản đồ này để xác định diện tích tự nhiên.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, thực hiện thống nhất ở địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng, Trưởng BCĐ Nguyễn Mạnh HIển (để báo cáo);
- Q. TCT, Phó Trưởng BCĐ Phùng Văn Nghệ;
- Cục Đ ĐBĐ (để biết phối hợp);
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo;
- Lưu: VT, PTH, Cục ĐKTK (VT).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 273/TCQLĐĐ-CĐKTK hướng dẫn xác định hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.223
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168