Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4094/BYT-BH về việc quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế tại các địa phương do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4094/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4094/BYT-BH
V/v quản lý nhà nước về BHYT tại các địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 25/4/2008 liên Bộ Y tế-Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Để tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật đối với các cơ sở khám chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương.

Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố thực hiện những nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, năm 2008 bổ sung từ 02- 03 biên chế chuyên trách về bảo hiểm y tế;

2. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế, quy định bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế cho Phòng Nghiệp vụ y hoặc Phòng Kế hoạch Tài chính chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố;

3. Bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ y hoặc Phòng Kế hoạch Tài chính của Sở Y tế phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4094/BYT-BH về việc quản lý nhà nước về Bảo hiểm y tế tại các địa phương do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236