Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3533/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú với người bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3533/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 05/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3533/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú với người bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/8/2009, Bộ Y tế Có Công văn số 5351/BYT-BH hướng dẫn về việc kê đơn thuốc sau điều trị nội trú đối với nguờí bệnh BHYT. Nhằm tạo điều kiện cho người bệnh BHYT được điều trị bệnh liên tục, đảm bảo hiệu quả điều trị, phù hợp với yêu cầu chuyên môn nhưng không để xẩy ra tình trạng lạm dụng thuốc trong quá trình kê đơn, cấp phát và thống kê chi phí KCB, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Phối hợp với Sở Y tế để bàn bạc và thống nhất với các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn một số nội dung sau:

- Quy định cụ thể khoa, phòng điều trị, loại bệnh được kê đơn sau điều trị nội trú đối với người bệnh BHYT;

- Chỉ kê những thuốc để điều trị bệnh đang được điều trị nội trú khi ra viện cần điều trị tiếp;

- Đơn thuốc được cấp không quá 05 (năm) ngày sau khi ra viện; Điều trị ngoại trú thực hiện theo Quy chế điều trị ngoại trú quy định trong Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 và Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế,

- Đơn thuốc được lưu trong hồ sơ bệnh án điều trị nội trú, chi phí thuốc được thống kê vào chi phí điều trị nội trú, những ngày được cấp thuốc theo đơn sau khi ra viện không tính là ngày điều trị nội trú.

- Đối với những trường hợp bệnh mãn tính, bệnh cần điều trị dài ngày, cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh ra đăng ký khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa khám bệnh của bệnh viện hoặc chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế nơi giới thiệu đến hoặc nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu để được điều trị tiếp.

2. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố có trách nhiệm giám định chặt chẽ và thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh các trường hợp kê đơn thuốc sau điều trị nội trú, đảm bảo theo đúng các nội dung đã thống nhất như trên kể từ ngày 11/8/2009, đồng thời phải có biện pháp giám sát tránh tình trạng trong thời gian người bệnh đã được cấp thuốc sau điều trị nội trú lại đi khám chữa bệnh để lấy thuốc.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đề phối hợp chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT);
- Lưu VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3533/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú với người bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243