Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2546/BHXH-CSXH triển khai Quyết định 777/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2546/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 18/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/BHXH–CSXH
V/v: triển khai Quyết định số 777/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân-Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện:

1. Căn cứ tình hình thực tế, năng lực cán bộ, trang thiết bị công nghệ của BHXH huyện để thực hiện việc phân cấp cho BHXH huyện giải quyết hưởng BHXH một lần theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH. Việc phân cấp phải đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ, giải quyết các chính sách BHXH kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian đầu phân cấp cho BHXH huyện giải quyết, BHXH tỉnh thẩm định, thông báo, nếu huyện nào chưa đáp ứng được yêu cầu thì BHXH tỉnh phải đảm nhiệm và có kế hoạch để thực hiện việc phân cấp theo đúng Quyết định số 777/QĐ-BHXH .

2. Tổ chức tập huấn Quyết định số 777/QĐ-BHXH cho cán bộ làm công tác chính sách của BHXH tỉnh, BHXH huyện và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

3. Triển khai thực hiện các quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH kể từ ngày 01/7/2010 trở đi.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với BHXH huyện và đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện chế độ báo cáo và tổ chức tốt công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cuối năm 2010 tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện phân cấp ở huyện.

5. Thông báo ngay trên báo, đài và truyền hình địa phương các nội dung chính của Quyết định số 613/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã…để người dân được biết và thực hiện sau khi các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành (sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đưon vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, CSXH.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2546/BHXH-CSXH triển khai Quyết định 777/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.892
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137