DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi thu nhập tăng thêm từ Quỹ Bổ sung thu nhập

Avatar

 

Thưa Luật sư, tôi có vướng mắc xin hỏi như sau: Cơ quan tôi là Ban quản lý dự án thuộc nhóm II (theo Điều 4, Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài Chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước). Năm 2018 cơ quan tôi thực hiện trích lập quỹ Bổ sung thu nhập theo quy định tại Điều 19, thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính nhưng không chi hết, vẫn còn dư. Năm 2019 Đơn vị trích lập quỹ Bổ sung thu nhập theo quy định tại Khoản 11, Điều 1, Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC và chi thu nhập tăng thêm từ quỹ Bổ sung thu nhập. Tuy nhiên trong năm đơn vị tiết kiệm để trích quỹ Bổ sung thu nhập không đủ để đảm bảo chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động, nên đơn vị đã sử dụng quỹ Bổ sung thu nhập còn dư của năm 2018 để chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Vậy tôi xin hỏi việc sử dụng quỹ Bổ sung thu nhập còn dư của năm 2018 để chi thu nhập tăng thêm công chức, viên chức, người lao động năm 2019 của cơ quan tôi như trên có trái với quy định không?

  •  4692
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…