Hồ sơ đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG

24/04/2015 17:48 PM

Theo Thông tư 07/2015/TT-BKHCN , Hồ sơ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG) bao gồm:

Thanh Hữu
- Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của Tổ chức chủ trì.

-  Báo cáo tổng kết quá trình thực hiện các nội dung nhằm thu được sản phẩm theo như hợp đồng đã ký kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo về sản phẩm của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Bản sao hợp đồng và thuyết minh của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG và thuyết minh của Dự án đầu tư SPQG đã được phê duyệt.

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG.

- Báo cáo nhận xét kết quả thực hiện Nhiệm vụ thuộc Dự án đầu tư SPQG của tổ chức chủ trì Dự án đầu tư SPQG.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/5/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,583

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn