Công bố thủ tục lĩnh vực nghề luật sư, công chứng

10/09/2014 16:53 PM

Ngày 27/8 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTP công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, công chứng.

Kim Chi
Cụ thể, có 9 thủ tục mới về đăng ký tập sự hành nghề công chứng được ban hành cho phù hợp với quy định của Thông tư 19/2013/TT-BTP .

Bộ Tư pháp cũng sửa đổi, bổ sung một loạt thủ tục lĩnh vực hành nghề luật sư:

- Các thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư, thủ tục cấp giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng cho luật sư, cấp giấy chứng nhận người bào chữa…

- Các thủ tục về chuyển đổi loại hình hoạt động, đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

- Các thủ tục về đăng ký tập sự luật sư và khiếu nại có liên quan;

- Các thủ tục về công tác tổ chức, hoạt động áp dụng cho các đoàn luật sư trên cả nước.

Ngoài ra, có 9 thủ tục bị bãi bỏ theo quy định của nghị định 123/2013/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,504

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn