Công bố thủ tục lĩnh vực nghề luật sư, công chứng

10/09/2014 16:53 PM

Ngày 27/8 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTP công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, công chứng.

Ms. Kim Chi
Cụ thể, có 9 thủ tục mới về đăng ký tập sự hành nghề công chứng được ban hành cho phù hợp với quy định của Thông tư 19/2013/TT-BTP .

Bộ Tư pháp cũng sửa đổi, bổ sung một loạt thủ tục lĩnh vực hành nghề luật sư:

- Các thủ tục liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư, thủ tục cấp giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng cho luật sư, cấp giấy chứng nhận người bào chữa…

- Các thủ tục về chuyển đổi loại hình hoạt động, đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

- Các thủ tục về đăng ký tập sự luật sư và khiếu nại có liên quan;

- Các thủ tục về công tác tổ chức, hoạt động áp dụng cho các đoàn luật sư trên cả nước.

Ngoài ra, có 9 thủ tục bị bãi bỏ theo quy định của nghị định 123/2013/NĐ-CP .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,478

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn