Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

25/06/2024 08:32 AM

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và Quyết định 3503/QĐ-BHXH năm 2022.

Như Ý

Ban hành 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Theo đó, ban hành Phụ lục II kèm theo Quyết định 686/QĐ-BHXH năm 2024 06 biểu mẫu mới dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm:

- Thông báo về việc tiếp nhận Quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu số 01/TB-HSB)

- Xác nhận cập nhật thông tin nhân thân theo CCCD (Mẫu số 29-HSB);

- Danh sách người hưởng BHXH hàng tháng có thông tin do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý không thống nhất với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu số 30-HSB);

- Danh sách phê duyệt người hưởng trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt chưa có trong dữ liệu tập trung để cập nhật vào phần mềm TCS (Mẫu số 31-HSB);

- Danh sách người hưởng sai thông tin tài khoản (Mẫu la-CBH);

- Danh sách người hưởng đính chính thông tin tài khoản (Mẫu 1b-CBH);

Sửa đổi 29 biểu mẫu dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Theo đó, sửa đổi, bổ sung 29 biểu mẫu dùng trong giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, cụ thể:

- Bổ sung thông tin CCCD để làm căn cứ đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin trong công tác quản lý người hưởng bao gồm:

+ Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD);

+ Danh sách giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi (Mẫu số C70b-HD);

+ Danh sách chỉ trả lương hưu và trợ cấp BHXH (Mẫu số C72a-HD);

+ Danh sách chỉ trả TCTN (Mẫu số C72b-HD);

+ Danh sách chi trả trợ cấp BHXH một lần (Mẫu số C97-HD);

+ Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số 01b-HSB);

- Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cung cấp thông tin theo CCCD bao gồm:

+ Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 02-CBH);

+ Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);

- Sửa đổi một số nội dung về hình thức chi trả bao gồm:

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng (Mẫu số 03A-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần (Mẫu số 03B-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN hàng tháng (Mẫu số 03C-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN một lần (Mẫu số 03D-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng do vết thương tái phát (Mẫu số 03E-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ một lần do vết thương tái phát (Mẫu số 03G-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN hàng tháng do bệnh tật tái phát (Mẫu số 03H-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp BNN một lần do bệnh tật tái phát (Mẫu số 03K-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN hàng tháng do giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03M-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN một lần do giảm định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động (Mẫu số 03N-HSB);

+ Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (Mẫu số 03P-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (Mẫu số 07A-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng BHXH một lần (Mẫu số 07B-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn (Mẫu số 07C-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần (Mẫu số 07D-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết) (Mẫu số 08A-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết) (Mẫu số 08B-HSB),

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (Mẫu số 08C-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH chết) (Mẫu số 08D-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp tuất một lần (đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết) (Mẫu số 08E-HSB);

+ Quyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 11-HSB).

Xem chi tiết tại Quyết định 686/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,031

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn