Thực hiện bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 ngành BHXH

08/05/2024 16:47 PM

Ngày 26/4/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 1216/BHXH-TĐKT về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng 2022.

Hạnh Nguyên

Thực hiện bình xét thi đua khen thưởng ngành BHXH

Các đơn vị căn cứ Luật Thi đua khen thưởng 2022, Nghị định 98/2023/NĐ-CP , Thông tư 01/2024/TT-BNV và Quyết định 488/QĐ-BHXH năm 2024, thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023 đảm bảo quy định.

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng năm 2023 được quy định như sau:

- Đối với hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong Ngành:

+ Các đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023: tiến hành rà soát danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (nếu có).

+ Các đơn vị chưa gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2023: thực hiện công tác bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Đối với hồ sơ đề nghị xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành:

+ Trong năm 2023, theo quy định của Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020, BHXH Việt Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể ngoài Ngành có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, BHXH, BHYT giai đoạn 2022 - 2023 của 59 BHXH tỉnh, thành phố.

+ Đến nay, thực hiện Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 26/4/2024, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố rà soát thành tích của các cá nhân, tập thể đã đề nghị khen thưởng, đảm bảo thành tích của cá nhân, tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng đến 31/12/2023, trường hợp có thay đổi, đề nghị điều chỉnh danh sách, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng, hồ sơ điều chỉnh, bổ sung (nếu có): Các đơn vị gửi về BHXH Việt Nam (Vụ TĐKT) trước ngày 17/5/2024 để tổng hợp, thẩm định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (Vụ TĐKT) để hướng dẫn, giải quyết.

Xem chi tiết tại Công văn 1216/BHXH-TĐKT ngày 26/4/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 625

Bài viết về

Thi đua khen thưởng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:35 | 24/06/2024 Thông tư 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 về hoạt động đại lý thanh toán
  • 16:30 | 24/06/2024 Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
  • 10:35 | 24/06/2024 Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 10:30 | 24/06/2024 Thông tư 06/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
  • 08:30 | 24/06/2024 Công điện 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
  • 07:55 | 24/06/2024 Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/6/2024 triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay
  • 15:05 | 22/06/2024 Quyết định 165-QĐ/TW ngày 06/6/2024 về Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
  • 15:00 | 22/06/2024 Quyết định 164-QĐ/TW ngày 06/6/2024 về Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý
  • 17:10 | 21/06/2024 Thông tư 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 hướng dẫn Luật Căn cước 2023
  • 17:05 | 21/06/2024 Thông tư 16/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024 quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước
44.211.26.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn