Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

04/05/2024 08:00 AM

Ngày 26/4/2024, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 488/QĐ-BHXH về Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Diễm My

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Quy chế này quy định chi tiết, hướng dẫn một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định cụ thể tại: khoản 4 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 2 Điều 71; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75; khoản 1 Điều 81; khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành BHXH Việt Nam.

- Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, tập thể thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; cá nhân, tập thể ngoài hệ thống BHXH Việt Nam có thành tích trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), có công lao đối với sự nghiệp phát triển BHXH, BHYT ở Việt Nam.

Thẩm quyền quyết định khen thưởng trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thẩm quyền quyết định khen thưởng thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 79; khoản 1 Điều 80 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

* Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quyết định tặng:

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam”, “Chiến sĩ thi đua ngành BHXH Việt Nam”;

Các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, "Chiến sĩ thi đua cơ sở" "Tập thể lao động tiên tiến" cho các tập thể, cá nhân của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị không có tư cách pháp nhân;

- Hình thức “Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam”;

- Hình thức Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị không có tư cách pháp nhân;

- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH Việt Nam”;

* Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh quyết định tặng:

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

- Hình thức Giấy khen.

Ngoài các hình thức khen thưởng trên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh theo thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm động viên đối với cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành có thành tích để kịp thời nêu gương trong công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các nguyên tắc do Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định.

Xem chi tiết tại Quyết định 488/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 26/4/2024 và thay thế Quyết định 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 617

Bài viết về

Thi đua khen thưởng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 25/06/2024 Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử
  • 16:40 | 25/06/2024 Nghị định 67/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 sửa đổi Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
  • 00:00 | 25/06/2024 Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
  • 16:35 | 24/06/2024 Thông tư 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 về hoạt động đại lý thanh toán
  • 16:30 | 24/06/2024 Quyết định 686/QĐ-BHXH ngày 29/5/2024 sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 3503/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
  • 10:35 | 24/06/2024 Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 19/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 10:30 | 24/06/2024 Thông tư 06/2024/TT-NHNN ngày 18/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn
  • 08:30 | 24/06/2024 Công điện 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè
  • 07:55 | 24/06/2024 Công văn 3076/CHK-ANHK ngày 21/6/2024 triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học và ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đối với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay
  • 15:05 | 22/06/2024 Quyết định 165-QĐ/TW ngày 06/6/2024 về Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
44.211.26.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn