Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023

03/04/2024 08:51 AM

Ngày 02/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 274/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023.

Diễm My

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023

Theo đó, nội dung xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên nước 2023 trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023 như sau:

(1) Xây dựng các văn bản theo Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6

- Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian trình: Tháng 4 năm 2024.

(2) Xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

- Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 12 năm 2024.

(3) Xây dựng Nghị định có nội dung quy định việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sinh hoạt theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Tài nguyên nước 2023

- Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng theo chức năng quản lý nhà nước được giao.

- Thời gian trình Chính phủ: Trước năm 2026.

(4) Rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khác được giao trong Luật Tài nguyên nước 2023

- Văn bản có nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu tỷ lệ thất thoát nước (căn cứ điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Tài nguyên nước 2023):

+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Xây dựng.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2026.

- Văn bản có nội dung quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (căn cứ điểm b khoản 3 Điều 43 Luật Tài nguyên nước 2023):

+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Y tế.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2026.

- Văn bản có nội dung quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả năng thấm, tích trữ, tiêu thoát nước mưa, bảo đảm bổ cập nước dưới đất và không gây ngập úng (căn cứ khoản 8 Điều 63 Luật Tài nguyên nước 2023):

+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Xây dựng.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2026.

- Văn bản có nội dung quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình (căn cứ khoản 5 Điều 66 Luật Tài nguyên nước 2023):

+ Cơ quan chủ trì xây dựng: Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải.

+ Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2026.

Xem chi tiết tại Quyết định 274/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 02/4/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,493

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
44.222.104.206

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn