06 nguyên tắc quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN

27/03/2024 15:14 PM

Ngày 19/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 400/QĐ-BKHCN về Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lê Huy

06 nguyên tắc quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN

Theo đó, 06 nguyên tắc quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

- Cổng thông tin là kênh thông tin thống nhất, tập trung của Bộ Khoa học và Công nghệ trên môi trường mạng. Tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp chỉ đạo hoạt động quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin; thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) để thực hiện tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật, đăng tải thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin;

- Ban biên tập quản lý toàn diện Cổng thông tin, trong đó Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn và kỹ thuật vận hành Cổng thông tin; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin; các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Các hoạt động đầu tư phát triển, nâng cấp kỹ thuật, công nghệ, giao diện, mở rộng quy mô của Cổng thông tin phải được Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi triển khai;

- Thông tin trên Cổng thông tin đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng mục đích, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đầy đủ, chính xác; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn an ninh thông tin, sở hữu trí tuệ và quy định pháp luật có liên quan;

- Nghiêm cấm việc lợi dụng Cổng thông tin để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định hiện hành nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, lợi ích của Nhân dân, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, vụ lợi cá nhân; gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; vi phạm các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Quyết định 400/QĐ-BKHCN có hiệu lực từ ngày 19/3/2024 và thay thế Quyết định 4033/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 386

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
3.215.16.238

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn