Hỗ trợ tái hòa nhập khi rời trường giáo dưỡng

16/01/2014 10:32 AM

Chính phủ ban hành Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định biện pháp tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh, trại viên trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Minh Nguyệt
Theo đó, biện pháp giúp tái hòa nhập được quy định cụ thể:

- Thông tin, truyền thông nhằm xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử;

- Tổ chức xã hội, địa phương theo dõi, giúp đỡ, giáo dục: hướng dẫn đăng ký cư trú, làm CMND, cấp Phiếu lý lịch tư pháp, giới thiệu việc làm, phổ biến pháp luật…

- Được dạy nghề, giải quyết việc làm, được xem xét hỗ trợ cho vay vốn…

Đối với người chưa thành niên khi rời trường giáo dưỡng sẽ được ưu tiên học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ vay vốn để học tập, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tiếp nhận họ vào làm việc giúp tái hòa nhập với cộng đồng.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/2/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,469

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn