Bộ TN&MT ban hành Quyết định thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

20/03/2024 16:09 PM

Ngày 19/03/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 678/QĐ-BTNMT về kế hoạch thực hiện Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 về triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Thanh Rin

Bộ TN&MT ban hành Quyết định thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Cụ thể, ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, để triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 222/QĐ-TTg năm 2024 với các 06 nội dung chính như sau:

(1) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

(2) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật đất đai

(3) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(4) Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai 2024

(5) Xây dựng các Đề án

(6) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai để nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật đất đai của các cơ quan, tổ chức và người dân góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

Trong đó, việc thực hiện các nội dung nêu trên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Có lộ trình thực hiện cụ thể để bảo đảm kịp thời thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Xem thêm tại Quyết định 678/QĐ-BTNMT có hiệu lực từ ngày 19/03/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,898

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 29/05/2024 Công văn 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 10:30 | 28/05/2024 Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
  • 09:40 | 28/05/2024 Công văn 1488/BHXH-TT ngày 22/5/2024 tăng cường truyền thông chuyên đề về bảo hiểm xã hội một lần
  • 09:00 | 28/05/2024 Chỉ thị 34-CT/TW ngày 24/5/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
  • 17:00 | 27/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 15:10 | 27/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-NHNN ngày 15/5/2024 sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 14:40 | 27/05/2024 Công văn 3263/BTNMT-TNN ngày 23/5/2024 thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 11:30 | 27/05/2024 Nghị định 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
3.215.186.30

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn