Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch với quản lý DNNN

29/02/2024 18:34 PM

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thu Linh

Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch

Theo đó, thay đổi hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn cử:

Đối với công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá hệ số tăng thêm theo quy định như sau:

- Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông:

+ Lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 3.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ:

+ Lợi nhuận dưới 300 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 2.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại:

+ Lợi nhuận dưới 200 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch cao hơn nhiều lần so với mức lợi nhuận thấp nhất tương ứng với hệ số tăng thêm 2,5 trong Bảng hệ số tăng thêm, giữ vai trò trọng yêu trong nên kinh tế quốc dân, hoạt động trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp trên thị trường đang trả lương cho lao động quản lý cao hơn so với chức danh tương đương của công ty, cần thiết áp dụng cao hơn hệ số tăng thêm theo quy định để khuyến khích lao động quản lý thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi xem xét, quyết định quỹ tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên phù hợp với mặt bằng tiền lương của chức danh tương đương cùng lĩnh vực hoạt động trên thị trường, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH để bảo đảm cân đối chung.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 945

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:10 | 23/07/2024 Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
3.226.72.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn