Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch với quản lý DNNN

29/02/2024 18:34 PM

Ngày 23/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Thu Linh

Hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch

Theo đó, thay đổi hệ số tăng thêm gắn với mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn cử:

Đối với công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá hệ số tăng thêm theo quy định như sau:

- Công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông:

+ Lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 3.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ:

+ Lợi nhuận dưới 300 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 2.000 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

- Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại:

+ Lợi nhuận dưới 200 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5

+ Lợi nhuận từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,0

+ Lợi nhuận từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 1,5

+ Lợi nhuận từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,0

+ Lợi nhuận từ 1.500 tỷ đồng trở lên: hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 2,5

Trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch cao hơn nhiều lần so với mức lợi nhuận thấp nhất tương ứng với hệ số tăng thêm 2,5 trong Bảng hệ số tăng thêm, giữ vai trò trọng yêu trong nên kinh tế quốc dân, hoạt động trong lĩnh vực mà các doanh nghiệp trên thị trường đang trả lương cho lao động quản lý cao hơn so với chức danh tương đương của công ty, cần thiết áp dụng cao hơn hệ số tăng thêm theo quy định để khuyến khích lao động quản lý thì báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu khi xem xét, quyết định quỹ tiền lương của người quản lý, Kiểm soát viên phù hợp với mặt bằng tiền lương của chức danh tương đương cùng lĩnh vực hoạt động trên thị trường, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH để bảo đảm cân đối chung.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 743

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
3.239.95.36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn