Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường từ 01/01/2024

21/11/2023 15:03 PM

Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 18/2023/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Lan Anh

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường từ 01/01/2024

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường từ 01/01/2024 được quy định như sau:

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022.

- Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

- Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác, việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cá nhân quyết định.

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái có trách nhiệm cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian điều động, biệt phái.

- Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với các trường hợp sau:

+ Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm việc theo hợp đồng lao động dưới 06 tháng;

+ Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng trở lên (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư 18/2023/TT-BTNMT );

+ Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/01/2024 và thay thế Thông tư 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 902

Bài viết về

lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 12/07/2024 Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  • 10:15 | 12/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-BCA ngày 10/7/2024 sửa đổi Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy
  • 08:15 | 12/07/2024 Thông tư 38/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 08:10 | 12/07/2024 Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 sửa đổi Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
  • 17:20 | 11/07/2024 Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 10/7/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 14:15 | 11/07/2024 Thông tư 46/2024/TT-BTC ngày 09/7/2024 sửa đổi Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
  • 14:10 | 11/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về phân loại tài sản có của tổ chức tín dụng là hợp tác xã
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:05 | 11/07/2024 Thông tư 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
  • 14:00 | 11/07/2024 Thông tư 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
3.238.121.7

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn