Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội

23/10/2023 14:59 PM

Ngày 17/10/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Quế Anh

Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội

Theo đó, ban hành danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội như sau:

- Chuyên viên cao cấp về lao động tiền lương cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về lao động tiền lương cấp trung ương và cấp tỉnh.

- Chuyên viên về lao động tiền lương cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bảo hiểm xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bảo hiểm xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về bình đẳng giới cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về bình đẳng giới cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về quản lý lao động ngoài nước cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên cao cấp về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về an toàn, vệ sinh lao động cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về người có công cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về người có công cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

- Chuyên viên cao cấp về việc làm cấp trung ương.

- Chuyên viên chính về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh.

- Chuyên viên về việc làm cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện…

Xem thêm nội dung tại Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 05/12/2023.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,809

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 11:55 | 14/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
  • 09:20 | 14/06/2024 Quyết định 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
  • 00:05 | 14/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
  • 00:00 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
100.28.132.102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn