Phải ký quỹ 100 triệu để làm việc tại Hàn Quốc

23/08/2013 14:08 PM

Người lao động (NLĐ) trước khi đi lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng, số tiền này có thể vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ nếu NLĐ thuộc đối tượng được vay vốn.

Minh Tùng
NLĐ hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn hoặc về nước sớm vì lý do khách quan thì sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ gồm cả gốc và lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh nếu có.

NLĐ về nước sớm do vi phạm hợp đồng lao động thì tiền kỹ quỹ sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại phát sinh nếu có, số còn lại sẽ trả lại cho NLĐ, nếu thiệt hại lớn hơn 100 triệu thì NLĐ phải nộp bổ sung.

NLĐ bỏ trốn khỏi nơi làm việc, không về nước đúng hạn mà ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc thì không được hoàn trả tiền ký quỹ mà chuyển số tiền này vào Quỹ giải quyết việc làm cấp Tỉnh.

Đó là nội dung tại Quyết định 1465/QĐ-TTg với thời gian thí điểm là 5 năm bắt đầu từ ngày 21/8/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,046

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn