Các trường hợp miễn nhiệm hòa giải viên LĐ

17/06/2013 16:24 PM

Tiếp theo Nghị định 46/2013/NĐ-CP, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc tuyển chọn, bổ nhiệm,cử, miễn nhiệm đối với hòa giải viên lao động.

Ms.Thu Trâm
Theo đó, hòa giải viên lao động nếu bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong 02 năm liên tục sẽ bị miễn nhiệm.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do Phòng LĐTBXH đánh giá định kỳ hàng năm thông qua các nội dung như: số vụ được cử tham gia hòa giải, số vụ đã tham gia hòa giải, số vụ hòa giải thành…

Các trường hợp miễn nhiệm khác: hòa giải viên nộp đơn xin thôi tham gia; có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hòa giải; có 2 lần trở lên không thực hiện nhiệm vụ theo quyết định phân công.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013, thay thế Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,618

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn