Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền Thông

24/06/2022 09:31 AM

Đây là nội dung tại Thông tư 04/2022/TT-BTTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

Ngọc Duy

Theo đó, chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và truyền thông gồm: danh mục biểu mẫu báo cáo, biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo,…với từng nhóm lĩnh vực được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo, cụ thể:

Lĩnh vực: Bưu chính (Phụ lục I); Viễn thông (Phụ lục II); Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (Phụ lục III); An toàn thông tin mạng (Phụ lục IV); Ứng dụng công nghệ thông tin (Phụ lục V); Báo chí, truyền thông (Phụ lục VI).

Về kỳ báo cáo thống kê, bao gồm:

- Tháng: tính bắt đầu từ ngày 01 của tháng cho đến hết ngày cuối cùng của tháng;

- Quý: tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của quý cho đến hết ngày cuối cùng của quý;

- 06 tháng đầu năm: tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 30/6;

- Năm: tính bắt đầu từ ngày 01/01 cho đến hết ngày 31/12 của năm;

- Báo cáo thống kê khác: kỳ và thời hạn báo cáo được ghi cụ thể trong từng biểu mẫu báo cáo. (Nội dung mới)

Các báo cáo được thực hiện bằng hình thức số hóa, có xác thực bằng chữ ký điện tử của người đại diện đơn vị lập báo cáo, hoặc bằng phương thức xác thực phù hợp khác.

Thông tư 04/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,350

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn