Đẩy mạnh thanh tra nội bộ trường đại học

20/12/2012 15:57 PM

Trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có quy mô từ 10.000 sinh viên trở lên thì phải thành lập Phòng thanh tra nội bộ.

Đình Phước
Đó là quy định mới trong Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT được ban hành ngày 18/12 vừa qua.

Phòng thanh tra sẽ bao gồm Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, Phó phòng và chuyên viên do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng.

Trưởng phòng thanh tra sẽ được quyền tạm đình chỉ hoặc đề nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

Đối với trường có quy mô dưới 10.000 sinh viên có thể lựa chọn thành lập Phòng thanh tra hoặc bố trí cán bộ chuyên trách công tác thanh tra.

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/02/2013, và thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,747

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.27.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn