Đẩy mạnh thanh tra nội bộ trường đại học

20/12/2012 15:57 PM

Trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có quy mô từ 10.000 sinh viên trở lên thì phải thành lập Phòng thanh tra nội bộ.

Đình Phước
Đó là quy định mới trong Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT được ban hành ngày 18/12 vừa qua.

Phòng thanh tra sẽ bao gồm Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, Phó phòng và chuyên viên do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng.

Trưởng phòng thanh tra sẽ được quyền tạm đình chỉ hoặc đề nghị Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân, đơn vị thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

Đối với trường có quy mô dưới 10.000 sinh viên có thể lựa chọn thành lập Phòng thanh tra hoặc bố trí cán bộ chuyên trách công tác thanh tra.

Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/02/2013, và thay thế Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,384

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn