Kiểm sát hoạt động tố tụng dân sự

15/08/2012 16:45 PM

Vừa qua, VKSNDTC phối hợp cùng với TANDTC ban hành Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật TTDS về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong TTDS. Theo đó, nhiều điểm đáng chú ý được ghi nhận tại Thông tư này.

Lệ Chiêu
Đối với thời hạn chuyển hồ sơ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm, cấp phúc thẩm, phải chuyển hồ sơ vụ án dân sự cho VKS cùng cấp. Thông tư cũng quy định rõ việc chuyển hồ sơ cho Tòa án khác khi có yêu cầu.

Về việc tham gia phiên tòa sơ thẩm, VKS chỉ tham gia đối với các vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ, vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, vụ án dân sự có đối tượng tranh chấp là quyền sử dụng đất hoặc nhà ở, Vụ án dân sự có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chỉ phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, những người tham gia tố tụng khác trong quá trình giải quyết vụ án, không phát biểu về quan điểm giải quyết vụ án.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2012 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,801

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
100.28.0.143

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn