Tìm kiếm cứu nạn trong hàng không dân dụng

09/08/2012 14:28 PM

Phát hiện, phối hợp kịp thời và chặt chẽ các lực lượng, phương tiện trong việc tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng là nguyên tắc được đặt ra tại Quyết định 33/2012/QĐ-TTg được ban hành vào ngày 06/08/2012 vừa qua.

Ms.Thụy Hân
Theo đó lực lượng cứu nạn hàng không dân dụng bao gồm lực lượng, phương tiện thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng, trung tâm khẩn nguy sân bay thuộc Cảng hàng không, các đơn vị thuộc ngành hàng không các Bộ, ngành, Tỉnh - thành phố trực thuộc trung ương.

Mọi tổ chức, cá nhân khi nhận được tin hoặc phát hiện được tàu bay dân dụng lâm nguy và có cơ sở cho rằng đó là tình huống khẩn thì phải thông báo cho chính quyên địa phương và các cơ sở tìm kiếm cứu nạn hàng không.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn và Cục hàng không có trách nhiệm lập phương án và kế hoạch bay nhằm tìm kiếm, cứu nạn, điều động các tàu bay, phương tiện tham gia kịp thời. Bên cạnh đó cũng cần phối hợp với cơ quan địa phương, tổ chức gần nhất nhờ hỗ trợ nhằm giảm thiệt hại và thương tổn đến mức thấp nhất.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 01/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,211

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn