Sắp tới sẽ sửa đổi Luật Công chứng 2014

25/01/2021 14:31 PM

Ngày 19/01/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 71/QĐ-BTP về chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Quý Nguyễn

Theo đó, một trong những nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được đề cập đó là:

- Tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng 2014.

- Chuẩn bị các điều kiện và đề xuất sửa đổi Luật Công chứng 2014 để khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành.

Những nội dung này được yêu cầu thực hiện trong cả năm 2021.

Bên cạnh nhiệm vụ nêu trên thì Quyết định 71/QĐ-BTP cũng nêu những nhiệm vụ khác như:

- Xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính thay thế cho Nghị định 81/2013/NĐ-CP (thời hạn thực hiện là tháng 4/2021).

- Xây dựng Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thời hạn thực hiện là tháng 11/2021).

- Xây dựng đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đặc thù cho người khuyết tật (thời hạn thực hiện là tháng 9/2021)…

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,766

Bài viết về

lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn