Điều chỉnh mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần

19/11/2020 10:06 AM

Ngày 12/11/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2020/TT-BYT quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Thúy Vân

Theo đó, mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần được điều chỉnh cao hơn so với quy định hiện hành, đơn cử như:

- Máu toàn phần 30 ml (thể tích thực 35 ml, ±10%): Có giá tối đa là 110.000 đồng (hiện hành là 109.000 đồng).

- Máu toàn phần 50 ml (thể tích thực 55 ml, ±10%): Có giá tối đa là 158.000 đồng (hiện hành là 157.000 đồng).

- Máu toàn phần 100 ml (thể tích thực 115 ml, ±10%): Có giá tối đa là 292.000 đồng (hiện hành là 290.000 đồng).

- Máu toàn phần 150 ml (thể tích thực 170 ml, ±10%): Có giá tối đa là 421.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng).

- Máu toàn phần 200 ml (thể tích thực 225 ml, ±10%): Có giá tối đa là 510.000 đồng (hiện hành là 505.000 đồng).

- Máu toàn phần 250 ml (thể tích thực 285 ml, ±10%): Có giá tối đa là 647.000 đồng (hiện hành là 641.000 đồng).

- Máu toàn phần 350 ml (thể tích thực 395 ml, ±10%): Có giá tối đa là 767.000 đồng (hiện hành là 758.000 đồng).

- Máu toàn phần 450 ml (thể tích thực 510 ml, ±10%): Có giá tối đa là 870.000 đồng (hiện hành là 858.000 đồng).

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 17/2020/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,352

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn