Cắt giảm, đơn giản 384/570 ĐKKD trong lĩnh vực giao thông

19/04/2018 14:30 PM

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Hải Hà

Theo đó, Bộ GTVT quyết định cắt giảm, đơn giản 384 điều kiện trên tổng số 570 ĐKKD thuộc lĩnh vực giao thông vận tải tại 08 Phụ lục sau:

- Phụ lục 1: Các ĐKKD đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (KDCĐK) trong lĩnh vực đường bộ (68.5%).

- Phụ lục 2: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đường thủy nội địa (67.34%).

- Phụ lục 3: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng không dân dụng (74.36%).

- Phụ lục 4: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực hàng hải (65.08%).

- Phụ lục 5: Các ĐKKD đối với ngành nghề KDCĐK trong lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61.43%).

- Phụ lục 6: Các ĐKKD trong lĩnh vực đường sắt (73.08%).

- Phụ lục 7: Các ĐKKD dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61.74%).

- Phụ lục 8: Danh mục bãi bỏ các ngành nghề KDCĐK thuộc lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Quyết định 767/QĐ-BGTVT được ban hành ngày 17/4/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,524

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 25/04/2024 Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 16:20 | 25/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
  • 10:30 | 25/04/2024 Quyết định 312/QĐ-TTg ngày 16/4/2024 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 10:00 | 25/04/2024 Thông tư 25/2024/TT-BTC ngày 23/4/2024 bãi bỏ Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
  • 09:00 | 25/04/2024 Công văn 245/TTg-KTTH ngày 17/4/2024 đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
  • 17:30 | 24/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 15:20 | 24/04/2024 Công văn 1211/QLD-KD ngày 23/4/2024 đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
  • 15:15 | 24/04/2024 Công văn 2078/BYT-VPB1 ngày 23/4/2024 đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
  • 14:30 | 24/04/2024 Công văn 1070/BHXH-CNTT ngày 22/4/2024 thực hiện Công điện 33/CĐ-TTg tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
44.210.149.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn