Ban hành 35 biểu mẫu dùng trong tố tụng hình sự

29/12/2017 13:45 PM

Ngày 18/12/2017, VKSNDTC ban hành Quyết định 505/QĐ-VKSTC về quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Hải Anh

Theo đó, ban hành 35 biểu mẫu dùng trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; đơn cử như:

- Mẫu số 14/ XS (hoặc XP): Đề cương tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa

- Mẫu số 22/XS (XP/XG/XT): Biểu mẫu về việc tóm tắt diễn biến phiên tòa.

- Mẫu số 25/XG (hoặc XT): Biểu mẫu về việc trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị).

- Mẫu số 10/XS (hoặc XP/XG/XT): Biểu mẫu về việc yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ cho việc giải quyết vụ án.

- Mẫu số 11/ĐT: Biểu mẫu về việc đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Quyết định 505/QĐ-VKSTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,951

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.239.91.5

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn