Ban hành 35 biểu mẫu dùng trong tố tụng hình sự

29/12/2017 13:45 PM

Ngày 18/12/2017, VKSNDTC ban hành Quyết định 505/QĐ-VKSTC về quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Hải Anh

Theo đó, ban hành 35 biểu mẫu dùng trong giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; đơn cử như:

- Mẫu số 14/ XS (hoặc XP): Đề cương tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa

- Mẫu số 22/XS (XP/XG/XT): Biểu mẫu về việc tóm tắt diễn biến phiên tòa.

- Mẫu số 25/XG (hoặc XT): Biểu mẫu về việc trả lời đơn (hoặc thông báo, kiến nghị, đề nghị).

- Mẫu số 10/XS (hoặc XP/XG/XT): Biểu mẫu về việc yêu cầu cung cấp, bổ sung chứng cứ cho việc giải quyết vụ án.

- Mẫu số 11/ĐT: Biểu mẫu về việc đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Quyết định 505/QĐ-VKSTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định 960/2007/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2007.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,568

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn