Hướng dẫn tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN

27/12/2017 14:42 PM

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Thanh Lợi

Theo đó, khi có nhu cầu GDĐT trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, đơn vị nhập, gửi thông tin thông báo tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống) đến KBNN.

Thông báo tham gia phải được chủ tài khoản (hoặc người ủy quyền) ký số trước khi gửi KBNN.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, KBNN kiểm tra, xử lý như sau:

- Nếu kiểm tra phù hợp, KBNN gửi thông báo chấp nhận tham gia, thông báo tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN cho đơn vị;

- Nếu kiểm tra không phù hợp, KBNN gửi thông báo từ chối bằng thư điện tử nêu rõ lý do tới địa chỉ thư điện tử do đơn vị cung cấp.

Ngoài ra, khi có nhu cầu ngừng tham gia, đơn vị nhập các thông tin liên quan trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN gửi đến KBNN nơi mở tài khoản xác nhận ngừng sử dụng hệ thống.

Thông tư 133/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 01/02/2018 và bãi bỏ Thông tư 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,902

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 28/02/2024 Quyết định 316/QĐ-BTC ngày 26/02/2024 thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6
  • 10:30 | 28/02/2024 Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 27/02/2024 đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
  • 10:30 | 28/02/2024 Quyết định 549/QĐ-BNN-VP ngày 19/02/2024 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 08:20 | 28/02/2024 Công văn 1168/BCT-TKNL ngày 26/02/2024 phối hợp tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024
  • 07:57 | 28/02/2024 Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • 07:55 | 28/02/2024 Nghị định 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
  • 07:45 | 28/02/2024 Kế hoạch 397/KH-BHXH ngày 15/02/2024 phát động Phong trào thi đua của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn