Hướng dẫn tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN

27/12/2017 14:42 PM

Ngày 15/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Thanh Lợi

Theo đó, khi có nhu cầu GDĐT trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, đơn vị nhập, gửi thông tin thông báo tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống) đến KBNN.

Thông báo tham gia phải được chủ tài khoản (hoặc người ủy quyền) ký số trước khi gửi KBNN.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, KBNN kiểm tra, xử lý như sau:

- Nếu kiểm tra phù hợp, KBNN gửi thông báo chấp nhận tham gia, thông báo tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN cho đơn vị;

- Nếu kiểm tra không phù hợp, KBNN gửi thông báo từ chối bằng thư điện tử nêu rõ lý do tới địa chỉ thư điện tử do đơn vị cung cấp.

Ngoài ra, khi có nhu cầu ngừng tham gia, đơn vị nhập các thông tin liên quan trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN gửi đến KBNN nơi mở tài khoản xác nhận ngừng sử dụng hệ thống.

Thông tư 133/2017/TT-BTC có hiệu lực từ 01/02/2018 và bãi bỏ Thông tư 209/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,328

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn