Siết chặt quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giam, tạm giữ

11/11/2017 14:58 PM

Ngày 06/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định việc xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Võ Thương

Theo đó, việc quản lý xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các nội dung sau:

- Tuân thủ các quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật thi hành án hình sự …

- Mọi thông tin liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam của người bị tạm giữ, tạm giam phải được thu thập, cập nhật đầy đủ chính xác và sử dụng đúng mục đích theo quy định pháp luật.

- Việc khai thác, sử dụng thông tin cá nhân của người bị tạm giữ, tạm giam phải được giữ bí mật theo quy định pháp luật.

- Việc xây dựng, sử dụng thông tin liên quan đến người bị tạm giữ, tạm giam phải bảo đảm cho yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự xã hội.

- Quản lý chặt chẽ cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam, bảo đảm an toàn an ninh và bảo mật theo quy định của pháp luật ...

Nghị định 121/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,183

Bài viết về

lĩnh vực Thủ tục tố tụng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn