Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh sinh viên

27/10/2017 09:44 AM

Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2017 - 2018.

Trần Dung

Theo đó, Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT; các trường trung cấp sư phạm; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm; các trung tâm GDQPAN sinh viên thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như là:

- Đối với các sở GD&ĐT: 

+ Chỉ đạo các trường tuyển chọn, cử giáo viên, giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành GDQPAN.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Đối với các trường trung cấp sư phạm:

+ Quản lý chặt chẽ nội dung, thời gian quy định trong chương trình GDQPAN.

+ Đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập.

- Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm; các trung tâm GDQPAN sinh viên:

+ Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN.

+ Thực hiện nghiêm việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018.

Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN được ban hành vào ngày 18/10/2017.
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,594

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn