Quán triệt công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm

10/10/2017 08:39 AM

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6457/TCHQ-PC chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản tang vật và phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu sau những sai phạm của công chức hải quan gần đây.

Hồng Thuận

Theo đó, Tổng cục lưu ý một số nội dung sau:

- Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC phải có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó; trường hợp bị mất, hỏng hoặc mất linh kiện, người ra quyết định phải bồi thường.

- Kho tang vật phải đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ; đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường và điều kiện về nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

Trường hợp quy mô không đủ để bảo quản hết tang vật, phương tiện tịch thu thì có thể thuê nơi tạm giữ; nếu tang vật có số lượng ít, nhỏ gọn thì có thể giao cho cán bộ quản lý tại trụ sở cơ quan mình.

- Việc tiếp nhận hoặc trả lại phương tiện bị tạm giữ, tịch thu chỉ được thực hiện khi có quyết định của người có thẩm quyền; việc giao nhận tang vật phải lập thành biên bản có chữ ký của các bên.

Công văn 6457/TCHQ-PC được ban hành ngày 02/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,324

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
  • 17:20 | 03/02/2023 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
  • 07:55 | 03/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương
  • 07:50 | 03/02/2023 Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn