Quán triệt công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm

10/10/2017 08:39 AM

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6457/TCHQ-PC chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản tang vật và phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu sau những sai phạm của công chức hải quan gần đây.

Hồng Thuận

Theo đó, Tổng cục lưu ý một số nội dung sau:

- Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC phải có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện đó; trường hợp bị mất, hỏng hoặc mất linh kiện, người ra quyết định phải bồi thường.

- Kho tang vật phải đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ; đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường và điều kiện về nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu;

Trường hợp quy mô không đủ để bảo quản hết tang vật, phương tiện tịch thu thì có thể thuê nơi tạm giữ; nếu tang vật có số lượng ít, nhỏ gọn thì có thể giao cho cán bộ quản lý tại trụ sở cơ quan mình.

- Việc tiếp nhận hoặc trả lại phương tiện bị tạm giữ, tịch thu chỉ được thực hiện khi có quyết định của người có thẩm quyền; việc giao nhận tang vật phải lập thành biên bản có chữ ký của các bên.

Công văn 6457/TCHQ-PC được ban hành ngày 02/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,666

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
44.210.99.209

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn