Tiêu chuẩn công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy

21/06/2017 10:37 AM

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BQP về danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe - máy.

Minh Phương

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Công nhân quốc phòng phải có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên; riêng đối với chuyên ngành đang công tác, phải đáp ứng thêm yêu cầu về chứng chỉ (hoặc bằng tốt nghiệp).

Xem chi tiết tiêu chuẩn chung của công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy tại Điều 3 của Thông tư 136/2017/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 11/7/2017).

- Quy định danh mục 5 nhóm nghề đặc thù trong lĩnh vực xe – máy, liên quan tới các nghiệp vụ sửa chữa, điều khiển (lái xe) và thủ kho, với 3 đối tượng chính là ô tô, trạm nguồn điện và xe kích pháo, khí tài quân sự.

- Tùy vào mức độ đặc thù và tính chất kỹ thuật của từng nhóm nghề này trong quân đội mà bậc trình độ kỹ năng được phân thành 3, 5 hoặc 7 bậc, có quy định kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành kèm theo.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,054

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn