Tiêu chuẩn công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy

21/06/2017 10:37 AM

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 136/2017/TT-BQP về danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe - máy.

Minh Phương

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Công nhân quốc phòng phải có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên; riêng đối với chuyên ngành đang công tác, phải đáp ứng thêm yêu cầu về chứng chỉ (hoặc bằng tốt nghiệp).

Xem chi tiết tiêu chuẩn chung của công nhân quốc phòng chuyên ngành kỹ thuật xe - máy tại Điều 3 của Thông tư 136/2017/TT-BQP (có hiệu lực từ ngày 11/7/2017).

- Quy định danh mục 5 nhóm nghề đặc thù trong lĩnh vực xe – máy, liên quan tới các nghiệp vụ sửa chữa, điều khiển (lái xe) và thủ kho, với 3 đối tượng chính là ô tô, trạm nguồn điện và xe kích pháo, khí tài quân sự.

- Tùy vào mức độ đặc thù và tính chất kỹ thuật của từng nhóm nghề này trong quân đội mà bậc trình độ kỹ năng được phân thành 3, 5 hoặc 7 bậc, có quy định kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành kèm theo.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,376

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:10 | 27/02/2024 Kế hoạch 680/KH-BVHTTDL ngày 23/02/2024 cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 14:40 | 27/02/2024 Quyết định 372/QĐ-BTNMT ngày 16/02/2024 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1261/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030”
  • 14:25 | 27/02/2024 Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
  • 14:15 | 27/02/2024 Kết luận 72-KL/TW ngày 23/02/2024 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
  • 07:48 | 27/02/2024 Quyết định 397/QĐ-CHK ngày 23/02/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
  • 07:45 | 27/02/2024 Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 26/02/2024 chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng
  • 17:20 | 26/02/2024 Quyết định 172/QĐ-BTP ngày 16/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
  • 11:35 | 26/02/2024 Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  • 10:30 | 26/02/2024 Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
  • 07:58 | 26/02/2024 Công điện 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội XV

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn